Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62275, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 62275:2009
IEC Publikation: IEC 62275:2006

Svensk titel:
Buntband för elinstallationer

Engelsk titel:
Cable management systems - Cable ties for electrical installations

Fastställelsedatum: 2009-10-26  |  Upphävandedatum: 2018-01-19
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 29
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50146, utg 1, 2000, gäller ej fr o m 2012-07-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62275, utg 2:2015.

ICS: 29.120.10; 29.120.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.