Ansvarig svensk kommitté: TK 32C  Finsäkringar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60691, utg 4:2003/A1:2007
CENELEC Publikation: EN 60691:2003/A1:2007
IEC Publikation: IEC 60691:2002/A1:2006

Svensk titel:
Termosäkringar - Fordringar och provningsmetoder

Engelsk titel:
Thermal-links - Requirements and application guide

Fastställelsedatum: 2007-03-26  |  Upphävandedatum: 2019-10-07
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med: SS-EN 60691, utg 4:2003, som fr o m 2009-12-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60691, utg 5:2016.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.