Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61058-1, utg 3:2002/A2:2008
CENELEC Publikation: EN 61058-1:2002/A2:2008
IEC Publikation: IEC 61058-1:2000/A2:2007

Svensk titel:
Strömställare för bruksföremål - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Switches for appliances - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2021-05-25
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 43
Används tillsammans med: SS-EN 61058-1, utg 3:2002, som fr o m 2010-12-01 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 61085-1, utg 4:2018.

ICS: 29.120.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.