Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Översättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-30-2, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 60079-30-2:2007
IEC Publikation: IEC 60079-30-2:2007

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 30-2: Värmekablar - Vägledning vid projektering, installation och underhåll

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance

Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2020-04-03
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 46
Används tillsammans med: SS-EN 60079-30-1, utg 1:2008.
Ersätter: SS-EN 62086-2, utg 1, 2006, gäller ej fr o m 2010-03-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60079-30-2, utg 2:2018.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.