Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-30-1, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 60079-30-1:2007
IEC Publikation: IEC 60079-30-1:2007

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 30-1: Värmekablar - Allmänna fordringar och provning

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements

Fastställelsedatum: 2008-01-21  |  Upphävandedatum: 2020-03-06
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62086-1, Utg 1:2006  |  Ersätts av: SS-EN 60079-30-1, utg 2:2018.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.