Ansvarig svensk kommitté: TK 85  Elektrisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61557-8, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 61557-8:2007
IEC Publikation: IEC 61557-8:2007

Svensk titel:
Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 8: Isolationsövervakning i IT-system

Engelsk titel:
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2018-01-15
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med: SS-EN 61557-1.
Ersätter: SS-EN 61557-8, utg 1, 1998, gäller ej fr o m 2010-05-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61557-8, utg 3:2015.

ICS: 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande. Corrigendum May 2007 till IEC är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.