Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61804-2, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 61804-2:2007
IEC Publikation: IEC 61804-2:2006

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Funktionsblock (FB) - Del 2: Specifikation av funktionsblock

Engelsk titel:
Function blocks (FB) for process control - Part 2: Specification of FB concept

Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2021-02-14
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 61
Används tillsammans med:
Ersätter: Standarden tillsammans med SS-EN 61804-3, utg 1, 2007 ersätter SS-EN 61804-2, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2010-05-01.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 61804-2, utg 3:2018.

ICS: 25.040.40; 35.240.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.