Ansvarig svensk kommitté: TK 17B  Kopplingsapparater för högst 1000 V

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60947-4-3, utg 1:2000/A1:2007
CENELEC Publikation: EN 60947-4-3:2000/A1:2006
IEC Publikation: IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

Svensk titel:
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 4-3: Kontaktorer och startkopplare - Halvledarbaserade kontaktorer och startkopplare för annat än motordrifter

Engelsk titel:
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads

Fastställelsedatum: 2007-01-15  |  Upphävandedatum: 2017-06-11
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 30
Används tillsammans med: SS-EN 60947-4-3, utg 1, 2000, som fr o m 2009-11-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60947-4-3, utg 2:2014.

ICS: 29.130.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.