Ansvarig svensk kommitté: TK 104  Miljötålighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60068-2-69, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 60068-2-69:2007
IEC Publikation: IEC 60068-2-69:2007

Svensk titel:
Miljötålighetsprovning - Del 2-69: Provningsmetoder - Te: Lödbarhetsprovning med vätningsvåg av komponenter för ytmontering

Engelsk titel:
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method

Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2020-04-11
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 26
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60068-2-69, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2010-06-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60068-2-69, utg 3:2017.

ICS: 19.040.00; 31.190.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.