Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-2, utg 2:2008
CENELEC Publikation: EN 60079-2:2007
IEC Publikation: IEC 60079-2:2007

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 2: Utrustning i trycksatt utförande "p"

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"

Fastställelsedatum: 2008-01-21  |  Upphävandedatum: 2017-08-25
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 58
Används tillsammans med: SS-EN 60079-0, utg 2:2006.
Ersätter: SS-EN 60079-2, Utg 1:2004 + C1:2006.  |  Ersätts av: SS-EN 60079-2, utg 3:2015.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.