Ansvarig svensk kommitté: TK 78  Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61057, utg 1:1994/C1:2008
CENELEC Publikation: EN 61057:1994/C1:2005
IEC Publikation:

Svensk titel:
Utrustning för arbete under spänning - Lyftutrustningar med isolerande bom för användning vid arbete under spänning överstigande 1 kV växelspänning

Engelsk titel:
Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a.c.

Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med: SS-EN 61057, utg 1:1994.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61057, utg 2:2018.

ICS: 53.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.