Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SEK Teknisk Rapport 61804-4, utg 1:2013
CENELEC Publikation: CLC/TR 61804-4:2007
IEC Publikation: IEC/TR 61804-4:2006

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Funktionsblock (FB) - Del 4: Vägledning till interoperabilitet för EDD

Engelsk titel:
Function blocks (FB) for process control - Part 4: EDD interoperability guideline

Fastställelsedatum: 2013-08-14  |  Upphävandedatum: 2018-11-11
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 60
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61804-4, utg 1:2016.

ICS: 25.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 1651-1417
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.