Ansvarig svensk kommitté: TK 80  Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62320-1, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 62320-1:2007
IEC Publikation: IEC 62320-1:2007

Svensk titel:
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 1: AIS-basstationer - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat

Engelsk titel:
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic Identification Systems (AIS) - Part 1: AIS Base Stations - Minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Fastställelsedatum: 2007-05-21  |  Upphävandedatum: 2018-02-24
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62320-1, utg 2:2015.

ICS: 47.020.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.