Ansvarig svensk kommitté: TK 36  Isolatorer

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60137, utg 3:2009
CENELEC Publikation: EN 60137:2008
IEC Publikation: IEC 60137:2008

Svensk titel:
Isolatorer - Genomföringar för växelspänning över 1000 V

Engelsk titel:
Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V

Fastställelsedatum: 2009-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-11-17
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 59
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60137, Utg 2:2003  |  Ersätts av: SS-EN 60137, utg 4:2018.

ICS: 29.080.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.