Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-5, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 60079-5:2007
IEC Publikation: IEC 60079-5:2007

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 5: Utrustning i utförande med sand "q"

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q"

Fastställelsedatum: 2008-01-21  |  Upphävandedatum: 2018-03-24
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med: SS-EN 60079-0, utg 2:2006.
Ersätter: SS-EN 50017, Utg 3:1998  |  Ersätts av: SS-EN 60079-5, utg 2:2015.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.