Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-6, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 60079-6:2007
IEC Publikation: IEC 60079-6:2007

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 6: Utrustning i utförande med olja "o"

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by oil immersion "o"

Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2018-03-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 19
Används tillsammans med: SS-EN 60079-0, utg 2:2006.
Ersätter: SS-EN 50015, utg 3, 1998.  |  Ersätts av: SS-EN 60079-6, utg 2:2016.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.