Ansvarig svensk kommitté: TK 121A  Kopplingsapparater för lågspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61008-1, utg 2:2004/A11:2007
CENELEC Publikation: EN 61008-1:2004/A11:2007
IEC Publikation:

Svensk titel:
Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) - Del 1: Allmänna regler

Engelsk titel:
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 1: General rules

Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2017-06-18
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 61008-1, utg 2:2004, som fr o m 2009-04-01 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61008-1, utg 3:2013.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.