Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61290-1-1, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 61290-1-1:2006
IEC Publikation: IEC 61290-1-1:2006

Svensk titel:
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 1-1: Effekt- och förstärkningsparametrar - Metod med optisk spektrumanalysator

Engelsk titel:
Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and gain parameters - Optical spectrum analyzer method

Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2018-06-11
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 61291-1.
Ersätter: SS-EN 61290-1-1, utg 1:1999.  |  Ersätts av: SS-EN 61290-1-1, utg 3:2015.

ICS: 33.180.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.