Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62387-1, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 62387-1:2012
IEC Publikation: IEC 62387-1:2007

Svensk titel:
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Passiva integrerande system för persondosmätning och miljöövervakning - Del 1: Allmänna egenskaper och prestandafordringar

Engelsk titel:
Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring - Part 1: General characteristics and performance requirements

Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2019-01-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 69
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 1066, utg 1, 1993, gäller ej fr o m 2013-03-15.  |  Ersätts av: SS-EN 62387, utg 1:2017.

ICS: 13.280.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.