Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform:   |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-29-2, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 60079-29-2:2007
IEC Publikation: IEC 60079-29-2:2007

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 29-2: Gasdetektorer (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation, användning och underhåll av utrustning för detektering av brännbara gaser och syrgas

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen

Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-04-20
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 103
Används tillsammans med: SS-EN 60079-0 och SS-EN 60079-29-1.
Ersätter: SS-EN 50073, utg 1, 2000, gäller ej fr o m 2010-11-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60079-29-2, utg 2:2015.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum till EN 60079-29-2:2007 är inarbetat i texten.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.