Ansvarig svensk kommitté: TK 22  Strömriktare

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61800-5-2, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 61800-5-2:2007
IEC Publikation: IEC 61800-5-2:2007

Svensk titel:
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 5-2: Funktionssäkerhet

Engelsk titel:
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional

Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 67
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61800-5-2, utg 2:2017.

ICS: 29.200.00; 13.110.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.