Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60728-5, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 60728-5:2008
IEC Publikation: IEC 60728-5:2007

Svensk titel:
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 5: Huvudcentraler

Engelsk titel:
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment

Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2019-04-22
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 91
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50083-5, utg 2, 2001, gäller ej fr o m 2011-04-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60728-5, utg 2:2016.

ICS: 33.060.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Innehåller svensk avvikelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.