Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50155, utg 3:2007
CENELEC Publikation: EN 50155:2007
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon

Engelsk titel:
Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock

Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2020-10-13
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 43
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50155, utg 2:2001 + A1:2003 + C1:2003  |  Ersätts av: SS-EN 50155, utg 4:2017.

ICS: 45.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.