Ansvarig svensk kommitté: TK 111  Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62321, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 62321:2009
IEC Publikation: IEC 62321:2008

Svensk titel:
Elektriska och elektroniska produkter - Bestämning av nivåer för sex reglerade ämnen (bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler, polybromerade bifenyletrar)

Engelsk titel:
Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)

Fastställelsedatum: 2009-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-05-02
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 110
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62321-1, utg 1:2014, SS-EN 62321-2, utg 1:2014, SS-EN 62321-3-1, utg 1:2014, SS-EN 62321-3-2, utg 1:2014, SS-EN 62321-4, utg 1:2014, SS-EN SS-EN 62321-5, utg 1:2014,SS-EN 62321-6, utg 1:2016 och SS-EN 62321-7-2, utg 1:2017.

ICS: 13.020.00; 43.040.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.