Ansvarig svensk kommitté: TK 78  Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61482-1-2, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 61482-1-2:2007
IEC Publikation: IEC 61482-1-2:2007

Svensk titel:
Arbete med spänning - Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar - Del 1-2: Provning - Metod 2: Bestämning av skyddsklass för tyg och klädesplagg genom provning med riktad ljusbåge

Engelsk titel:
Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-2: Test methods - Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test)

Fastställelsedatum: 2007-12-17  |  Upphävandedatum: 2017-11-13
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 29
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-ENV 50354, utg 1:2001  |  Ersätts av: SS-EN 61482-1-2, utg 2:2015.

ICS: 13.220.40; 29.260.00; 29.260.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.