Ansvarig svensk kommitté: TK 48B  Anslutningsdon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60512-15-2, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 60512-15-2:2008
IEC Publikation: IEC 60512-15-2:2008

Svensk titel:
Elektromekaniska komponenter för elektronikutrustning - Grundläggande provningsmetoder och mätmetoder - Del 15-2: Mekanisk provning av kontakter och avslutningar - 15b: Insatsens infästning i höljet (axiell påkänning)

Engelsk titel:
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-2: Connector tests (mechanical) - Test 15b: Insert retention in housing (axial)

Fastställelsedatum: 2010-03-29  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 60512-1 och SS-EN 60512-1-100.
Ersätter: SS-IEC 512-8, utg 1:1996, gäller ej fr o m 2011-07-01. Denna standard, och de andra delarna i serien SS-EN 60512-15 och SS-EN 60512-16, ersätter SS-IEC 512-8, utg 1:1996.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60512-15-2, utg 2:2018.

ICS: 31.220.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.