Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform:   |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60987, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 60987:2009
IEC Publikation: IEC 60987:2007

Svensk titel:
Kärnkraftanläggningar - Instrumentering och styrsystem av betydelse för säkerheten - Fordringar på konstruktion av hårdvara för datorbaserade system

Engelsk titel:
Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Hardware design requirements for computer-based systems

Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2018-02-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 32
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 987, utg 1, 1994, gäller ej fr o m 2012-06-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60987, utg 2:2015.

ICS: 27.120.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.