Ansvarig svensk kommitté: TK 22  Strömriktare

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61800-7-301, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 61800-7-301:2008
IEC Publikation: IEC 61800-7-301:2007

Svensk titel:
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 7-301: Generellt gränssnitt och användning av profiler för drivsystem - Mappning av profil av typ 1 på nät

Engelsk titel:
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 1 to network technologies

Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-12-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 138
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61800-7-301, utg 2:2016.

ICS: 29.200.00; 35.100.05  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.