Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60320-1, utg 2:2001/A1:2007
CENELEC Publikation: EN 60320-1:2001/A1:2007
IEC Publikation: IEC 60320-1:2001/A1:2007

Svensk titel:
Apparatanslutningsdon för allmänbruk - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2018-07-29
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60320-1, utg 2:2001, som fr o m 2010-10-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60320-1, utg 3:2015.

ICS: 29.120.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.