Ansvarig svensk kommitté: TK 82  Direktomvandling av solenergi till elenergi

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61646, utg 2:2008
CENELEC Publikation: EN 61646:2008
IEC Publikation: IEC 61646:2008

Svensk titel:
Solceller - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler i tunnfilmsteknik

Engelsk titel:
Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval

Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-05-05
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 43
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61646, utg 1, 1997, gäller ej fr o m 2011-06-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61215-1-2, utg 1:2017, SS-EN 61215-1-3, ug 1:2017, SS-EN 61215-1-4, utg 1:2017 och SS-EN 61215-2, utg 1:2017.

ICS: 27.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.