Ansvarig svensk kommitté: TK 205  Installationsbussar och signalöverföring på elnät

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50491-3, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 50491-3:2009
IEC Publikation:

Svensk titel:
Installationsbussar och system för byggnadsautomation - Allmänna fordringar - Del 3: Elsäkerhet

Engelsk titel:
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements

Fastställelsedatum: 2009-10-26  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med:
Ersätter: Standarden ersätter motsvarande avsnitt i tidigare fastställd svensk standard SS-EN 50090-2-2, utgåva 1, 1997, SS-EN 50090-2-2/A1, utgåva 1, 2002 och SS-EN 50090-2-2/A2, utgåva 1, 2007, vilka ej gäller fr o m 2012-03-01.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 63044-3, utg 1:2018.

ICS: 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Innehåller en svensk avvikelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.