Ansvarig svensk kommitté: TK 2  Elektriska maskiner

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60034-12, utg 2:2002/A1:2007
CENELEC Publikation: EN 60034-12:2002/A1:2007
IEC Publikation: IEC 60034-12:2002/A1:2007

Svensk titel:
Roterande elektriska maskiner - Del 12: Startegenskaper hos kortslutna enhastighets trefas asynkronmotorer

Engelsk titel:
Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors

Fastställelsedatum: 2007-12-17  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 60034-12, utg 2:2002, som fr o m 2010-09-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60034-12, utg 3:2017.

ICS: 29.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.