Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 140100, utg 2:2008
CENELEC Publikation: EN 140100:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:

Engelsk titel:
Sectional Specification: Fixed low power film resistors

Fastställelsedatum: 2008-04-28  |  Upphävandedatum: 2017-12-15
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 140100, Utg 1:2002 + A1:2002  |  Ersätts av: SS-EN 60115-2, utg 1:2015.

ICS: 31.040.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.