Ansvarig svensk kommitté: TK 26  Elsvetsning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50505, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 50505:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:
Bestämning av exponering för elektromagnetiska fält från utrustning för motståndssvetsning och besläktade förfaranden

Engelsk titel:
Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from equipment for resistance welding and allied processes

Fastställelsedatum: 2008-05-19  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 73
Används tillsammans med: SS-EN 50445.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 62822-3, utg 1:2018.

ICS: 25.160.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.