Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62040-2, utg 1:2006/C1:2006
CENELEC Publikation: EN 62040-2:2006/C1:2006
IEC Publikation:

Svensk titel:
Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) - Del 2: EMC-fordringar

Engelsk titel:
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-07-09
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 3
Används tillsammans med: SS-EN 62040-2, utg 1:2006.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 62040-2, utg 2:2018.

ICS: 17.220.00; 29.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.