Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60384-20, utg 2:2008
CENELEC Publikation: EN 60384-20:2008
IEC Publikation: IEC 60384-20:2008

Svensk titel:
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 20: Gruppspecifikation för kondensatorer med dielektrikum av metalliserad polyetensulfid (PPS), för likspänning

Engelsk titel:
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 20: Blank detail specification - Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mount d.c. capacitors

Fastställelsedatum: 2008-05-19  |  Upphävandedatum: 2018-08-26
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 26
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60384-20, Utg 1:1999  |  Ersätts av: SS-EN 60384-20, utg 3:2016.

ICS: 31.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.