Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60539-1, utg 2:2008
CENELEC Publikation: EN 60539-1:2008
IEC Publikation: IEC 60539-1:2008

Svensk titel:
Termistorer - Direktuppvärmda termistorer med negativ temperaturkoefficient - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2019-06-01
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 47
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60539-1, Utg 1:2002  |  Ersätts av: SS-EN 60539-1, utg 3:2016.

ICS: 31.040.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.