Ansvarig svensk kommitté: TK 89  Brandriskprovning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60695-8-1, utg 2:2008
CENELEC Publikation: EN 60695-8-1:2008
IEC Publikation: IEC 60695-8-1:2008

Svensk titel:
Provning av brandegenskaper - Del 8-1: Värmeavgivning - Vägledning

Engelsk titel:
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance

Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2019-12-20
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60695-8-1, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2011-05-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60695-8-1, utg 3:2017.

ICS: 13.220.40; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.