Ansvarig svensk kommitté: TK 48B  Anslutningsdon

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61076-2-104, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 61076-2-104:2008
IEC Publikation: IEC 61076-2-104:2008

Svensk titel:
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Fordringar - Del 2-104: Runda anslutningsdon - Detaljspecifikation för anslutningsdon M8 med skruvfattning eller snäppfastsättning

Engelsk titel:
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-104: Circular connectors - Detail specification for circular connectors with M8 screw-locking or snap-locking

Fastställelsedatum: 2009-03-30  |  Upphävandedatum: 2017-10-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 36
Används tillsammans med:
Ersätter: Ersätter delvis SS-EN 61076-2-101, utg 1:2004 + A1:2006  |  Ersätts av: SS-EN 61076-2-104, utg 2:2015.

ICS: 31.220.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.