Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60958-4, utg 2:2004/A1:2008
CENELEC Publikation: EN 60958-4:2003/A1:2008
IEC Publikation: IEC 60958-4:2003/A1:2008

Svensk titel:
Audiovisuell teknik - Gränssnitt för digitaliserat ljud - Del 4: Tillämpningar för yrkesmässigt bruk

Engelsk titel:
Digital audio interface - Part 4: Professional applications

Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2019-04-28
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 60958-4, utg 2:2004, som fr o m 2011-04-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60958-4-1, utg 1:2016, SS-EN 60958-4-2, utg 1:2016 och SS-EN 60958-4-4, utg 1:2016.

ICS: 33.160.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.