Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62386-201, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62386-201:2009
IEC Publikation: IEC 62386-201:2009

Svensk titel:
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer - Del 201: Särskilda fordringar på driftdon för lysrör (apparater av typ 0)

Engelsk titel:
Digital addressable lighting interface - Part 201: Particular requirements for control gear - Fluorescent lamps (device type 0)

Fastställelsedatum: 2010-03-29  |  Upphävandedatum: 2018-07-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med: SS-EN 62386-101 och SS-EN 62386-102.
Ersätter: Tillsammans med SS-EN 62386-101 och SS-EN 62386-102, ersätter SS-EN 60929, utg 3, 2006, gäller ej fr o m 2012-07-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62386-201, utg 2:2015.

ICS: 29.140.50; 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.