Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform:   |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-18, utg 2:2010
CENELEC Publikation: EN 60079-18:2009
IEC Publikation: IEC 60079-18:2009

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning "m"

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"

Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2018-01-16
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 38
Används tillsammans med: SS-EN 60079-0.
Ersätter: SS-EN 60079-18, utg 1, 2004, SS-EN 60079-18 C1, utg 1, 2006 och SS-EN 61241-18, utg 1, 2007, gäller ej fr o m 2012-10-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60079-18, utg 3:2015.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum June 2009 till IEC 60079-18:2009 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.