Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 55014-2, utg 1:1997/A2:2008
CENELEC Publikation: EN 55014-2:1997/A2:2008
IEC Publikation: CISPR 14-2:1997/A2:2008

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2: Immunitet

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard

Fastställelsedatum: 2008-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-03-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 55014-2, utg 1:1997, som fr o m 2011-09-01 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 55014-2, utg 2:2015.

ICS: 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.