Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62007-1, utg 2:2009
CENELEC Publikation: EN 62007-1:2009
IEC Publikation: IEC 62007-1:2008

Svensk titel:
Optoelektroniska halvledarkomponenter för användning i fiberoptiska system - Del 1: Märkvärden och egenskaper

Engelsk titel:
Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics

Fastställelsedatum: 2009-05-25  |  Upphävandedatum: 2018-05-04
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 39
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62007-1, utgåva 1, 2000, gäller ej fr o m 2011-12-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62007-1, utg 3:2015.

ICS: 33.180.01; 31.260.00; 31.080.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.