Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62424, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62424:2009
IEC Publikation: IEC 62424:2008

Svensk titel:
Representation av industriella processer - Krav i P&I-scheman och datautbyte mellan P&ID-verktyg och PCE-CAE-verktyg

Engelsk titel:
Representation of process control engineering - Requests in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools

Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-08-19
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 136
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62424, utg 2:2017.

ICS: 35.240.50; 25.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.