Ansvarig svensk kommitté: TK 91  Elektronikmonteringsteknik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61188-7, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 61188-7:2009
IEC Publikation: IEC 61188-7:2009

Svensk titel:
Konstruktion och användning av mönsterkort och kretskort - Del 7: Nollgradersorientering av komponenter för användning i CAD-bibliotek

Engelsk titel:
Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 7: Electronic component zero orientation for CAD library construction

Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2020-05-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 19
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61188-7, utg 2:2017.

ICS: 31.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.