Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61754-7, utg 3:2008
CENELEC Publikation: EN 61754-7:2008
IEC Publikation: IEC 61754-7:2008

Svensk titel:
Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon - Del 7: Kontaktdonsfamilj typ MPO

Engelsk titel:
Fibre optic interconnector devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7: Type MPO connector family

Fastställelsedatum: 2008-09-22  |  Upphävandedatum: 2017-10-08
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61754-7, utg 2, 2005, gäller ej fr o m 2011-04-01.  |  Ersätts av: Delvis av SS-EN 61754-7-1, utg 1:2015 och SS-EN IEC 61754-7-2, utg 1:201X.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.