Ansvarig svensk kommitté: TK 49  Styrkristaller

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60758, utg 2:2009
CENELEC Publikation: EN 60758:2009
IEC Publikation: IEC 60758:2008

Svensk titel:
Styrkristaller - Syntetiska kvartskristaller - Specifikationer och vägledning vid användning

Engelsk titel:
Synthetic quartz crystal - Specifications and guidelines for use

Fastställelsedatum: 2009-05-25  |  Upphävandedatum: 2019-10-07
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 51
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60758, utg 1, 2005, gäller ej fr o m 2011-12-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60758, utg 3:2016.

ICS: 31.140.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.