Ansvarig svensk kommitté: TK 80  Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning

Överföringsform:   |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61174, utg 3:2009
CENELEC Publikation: EN 61174:2008
IEC Publikation: IEC 61174:2008

Svensk titel:
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Visnings- och informationssystem för elektroniska sjökort (ECDIS) - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat

Engelsk titel:
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Electronic chart display and information system (ECDIS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Fastställelsedatum: 2009-01-26  |  Upphävandedatum: 2018-09-23
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 110
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61174, utg 2, 2002, gäller ej fr o m 2011-10-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61174, utg 4:2016.

ICS: 47.020.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.