Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-102, utg 1:2006/A1:2010
CENELEC Publikation: EN 60335-2-102:2006/A1:2010
IEC Publikation: IEC 60335-2-102:2004/A1:2008

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-102: Särskilda fordringar på elektriska apparater som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections

Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2019-01-22
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 60335-2-102, utg 1:2006, som fr o m 2014-11-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60353-2-102, utg 2:2016.

ICS: 97.100.20; 97.100.30; 13.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.